אורלי נקלר יחסי ציבור
orly mail

דנה סגל-ויינגרם יחסי ציבור
dana mail

רנן סול הפקה וניהול אמנותי
renan mail

שחר ברטשטיין נשיא החברה (במיל')


משרד (טלפקס): 077-2090606
לפניות כלליות: info mailשירות לציבור: יומן הופעות חו"ל בישראל!